คนดูหนัง

ยืนยันเป็นทางการแล้ว พี่น้องวอชอวสกี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ The Matrix

พี่น้องวอชอวสกี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ The Matrix

ก่อนหน้านี้เว็บไซต์เตยรายงายข่าวเกี่ยวกับโปรเจ็ค The Matrix ว่าอาจจะได้พี่น้องวอชอวสกี้ กลับมากำกับหรืออำนวยการสร้าง

แต่ล่าสุดมีการยืนยันจากตัวแทนของพี่น้องวอชอวสกี้แล้วว่า พวกเขาจะไม่ได้กลับมาทำงานนี้อย่างแน่นอน กระแสข่าวดังกล่าวมาจาก การที่พวกเขาถูกตั้งคำถามสมมติว่าหากพวกเขาได้กลับมาคุมโปรเจ็คดังกล่าว แต่ไม่ได้ยืนยันว่าพวกเขาจะได้กลับมาจริงๆ แต่อย่างไร

Advertisement
«
»